V našich sbírkách se nachází mnoho předmětů každodenní potřeby z domácností a řemeslných dílen našich předků. Většinu z nich vystavujeme .